De grootste valkuil van organisaties die data-gedreven willen (gaan) werken

Focus op de technologie

Doe dit niet. Kijk niet teveel naar functies en features. Technologisch gezien kan bijna alles. Vertrouw daar maar op. Kijk om je heen en zie wat de invloed is van technologie op ons dagelijks leven. Dus ja, ook wat jij wilt is vanuit een technologisch oogpunt zeer waarschijnlijk wel te realiseren. Zo niet? Dan is daar of een reden voor – weet je wel zeker dat je dit wilt? – of je hebt een gat in de markt ontdekt. Kies zelf maar wat je waarschijnlijker acht 😊. 

Wat je dan wel het beste kunt doen, vind je misschien een open deur. Als dat zo is, dan ben je goed bezig. Want het is het niet. In de praktijk raakt het namelijk erg vaak ondergesneeuwd, of het is alleen bekend bij een enkele manager (en niet breder in de organisatie, wat wel belangrijk is!). Focus je op:

  • Mensen en processen. Hoe wil je dat mens en technologie gaan samenwerken in de nieuwe situatie en hoe ziet het proces er dan uit? Wat voor rol wil je dat de technologie inneemt? Wat voor betekenis wil je eraan toekennen? Maak dit zo concreet mogelijk.
  • Waarom & wat? Waarom ben je dit initiatief gestart, en wat is de toegevoegde waarde (bijv. reduceren van kosten of verhogen van de omzet). Klinkt heel logisch, maar in de praktijk raakt dit vaak en snel op de achtergrond. Het kan namelijk vrij lastig zijn om je initiatief te kwantificeren. Toch is het goed om dit te doen. Je initiatief brengt namelijk verandering met zich mee. Goed kunnen uitleggen waarom je bepaalde keuzes (niet) maakt en wat hier de consequenties van zijn, is dan belangrijk. En nee, dit is niet alleen bedoeld om je case goedgekeurd te krijgen bij het management. Hoe breder deze kennis in de organisatie aanwezig is, hoe groter het draagvlak. En dat is weer cruciaal voor je succes.  
  • Hoe je initiatief in het grotere geheel past. En is dit bekend bij je collega’s (ook andere afdelingen/teams)? Vaak is dit een grote onbekende, en wordt er in silo’s gewerkt. Dus vraag jezelf af in hoeverre er over deze silo’s heen gekeken wordt. En wordt er wel echt begrepen hoe jouw initiatief bijdraagt aan het grotere geheel? Het antwoord is vaak: te weinig. Hier gaat erg veel waarde verloren. Oplossing? Probeer het eens holistisch te benaderen. 

Kortom: hoe leuk het ook is, vergeet die technologie even. Dat komt vanzelf. Focus je in plaats daarvan 70% van je tijd op mensen en processen. Bij Mooring helpen wij regelmatig klanten met bovenstaande vragen. En zorgen wij er ook voor dat je de juiste experts aan boord hebt om je project tot een succes te maken. Neem dus vooral contact op als je met dezelfde uitdagingen te maken hebt.