Privacy Statement

In dit privacy statement beschrijven wij (Mooring IT Professionals) hoe wij omgaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement. Deze is van toepassing op professionals, opdrachtgevers, partners, sollicitanten en gebruikers van de website(s) van Mooring IT Professionals. Met dit statement informeren wij je over welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel en op welke wijze we de verkregen gegevens en informatie gebruiken. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten je hebt, en hoe je deze kunt uitoefenen.

Wie zijn we?

Wij zijn Mooring IT Professionals. Wij maximaliseren de waarde van Data & Analytics. Door de beste freelance professionals de koppelen aan de meest uitdagende Data & Analytics vraagstukken en projecten. En door sessies te organiseren waarin opdrachtgevers complexe vraagstukken voorleggen aan ons en onze multidisciplinaire denktank. Resultaat? IT dat waarde terugvindt, toevoegt en borgt. Dankzij snelle ondersteuning, frisse ideeën, nieuwe inzichten, creatieve invalshoeken en echte impact. En dit doen we uiteraard volledig binnen de lijntjes. Je kunt er dus op vertrouwen dat wij alle aan ons verstrekte informatie verwerken volgende de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Wat mag je van ons verwachten?

Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wel maken we gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons gegevens verwerken. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor bescherming van jouw gegevens. Daarnaast delen wij gegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn. Bijvoorbeeld met de belastingdienst of een andere overheidsinstantie. Ook kan het noodzakelijk zijn om jouw gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer wij jou voorstellen bij een opdrachtgever. Dit zullen wij nooit doen zonder dit met jou te overleggen. Hieronder volgt een opsomming van de situaties waarin wij bepaalde gegevens verwerken.

 • Professional/sollicitant

Als je je bij ons aanmeldt als professionals of reageert op een van onze (eigen) vacatures, dan hebben wij een aantal gegevens van je nodig om je aanmelding te kunnen beoordelen en contact met je op te nemen. Als jij reageert op een opdracht en dit blijkt niet helemaal een match, dan bewaren wij jouw gegevens om in de toekomst alsnog een opdracht/vacature te vinden en om contact met je te kunnen opnemen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, cv met informatie over arbeidsverleden en opleidingen, LinkedIn profiel, beschikbaarheidsdatum, of je zoekt naar een tijdelijke opdracht, vaste functie of beide, en je motivatie.

Na jouw aanmelding hebben wij persoonlijk contact met je. Als wij jou willen inzetten hebben we regelmatig contact. Hiervan maken we notities, die we toevoegen aan jouw dossier. Dit doen we om een zo goed mogelijke match te maken tussen jou en onze opdrachten.

 • Ingezette professionals

Zodra je via ons aan een opdracht begint, zullen wij bepaalde gegevens opslaan in jouw dossier. Dit doen wij omdat de Belastingdienst dit van ons vraagt, als bewijsvoering bij onze digitale contracten en om er voor te zorgen dat jij dingen geen twee keer hoeft te zeggen. Naast de gegevens die wij al verwerkt hebben bij je aanmelding/sollicitatie kunnen de volgende (persoons)gegevens en/of documenten worden verwerkt: recent uittreksel KVK, BTW nummer, ingevulde ondernemerscheck, Verklaring Omtrent het Gedrag, formulier vaststelling identiteit, facturen en urenstaten, notities van contactmomenten, IP-adres en systeemdetails.

 • Opdrachtgever

Van contactpersonen van opdrachtgevers bewaren wij ook persoonsgegevens. Dit doen we om onze dienstverlening onder de aandacht te brengen, om contact op te kunnen nemen in verband met een aanvraag, voor het inplannen van intakegesprekken, om een (lopende) inzet te bespreken, of als bewijsvoering bij onze digitale contacten. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, IP-adres en systeemdetails. Nadat jij je aanmeldt als contactpersoon hebben wij persoonlijk contact met jou. Als wij kandidaten bij jou (willen) inzetten, komen we regelmatig bij je langs om bij te praten. Van ons contact maken wij notities, die we toevoegen aan jouw dossier. Dit doen we om een zo goed mogelijke match te maken tussen jouw wensen en de professionals die wij aanbieden.

 • Partner

Wij verwerken persoonsgegevens van contactpersonen van onze partners om hen te kunnen verzoeken om een aanbieding te doen voor onze aanvragen, om intakegesprekken te plannen, als bewijsvoering bij onze digitale contacten, of om contact op te kunnen nemen voor andere manieren van samenwerking. Bijvoorbeeld bij een aanbesteding. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, IP-adres en systeemdetails. Na jouw aanmelding hebben wij persoonlijk contact met jou. Als wij jouw kandidaten (willen) inzetten, hebben we regelmatig contact. Hiervan maken wij notities, die we toevoegen aan jouw dossier. Dit doen we om een zo goed mogelijke match te maken tussen jouw professional(s) en onze opdrachten.

Als jij een professionals aan ons voorstelt en dus persoonsgegevens van jouw professional met ons deelt, dan gaan wij er van uit dat jij dit hebt afgestemd met die professional en een grondslag hebt op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving om die persoonsgegevens met ons te delen. De gegevens die wij van jouw professional opslaan zijn dezelfde als die te vinden zijn bij een professional/sollicitant en wij zullen er dan ook op dezelfde wijze mee omgaan. Gaat een professional bij jullie uit dienst, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door zodat wij deze gegevens binnen de gestelde termijn kunnen verwijderen.

Bezoeker website(s)

Om het gebruiksgemak van onze website te vergroten maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand welke een webbrowser op de harde schijf van jouw computer plaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze systemen te verbeteren en om een betere en meer persoonlijke dienstverlening aan te kunnen bieden. De cookies geven hiermee de mogelijkheid om persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen te behouden. Als jij bij het inloggen aangeeft dat je ingelogd wilt blijven op die computer, dan worden via cookies je inloggegevens bewaard waardoor het inloggen sneller gaat. Hetzelfde geldt voor de keuze om eenmalig je LinkedIn profiel te gebruiken tijdens het sollicitatieproces: hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van cookies, wat invultijd scheelt. Bij het verkrijgen van inzicht in de navigatie op de website, maakt Mooring IT Professionals gebruik van die cookies. Zo houdt een statistiekenprogramma (Google Analytics) voor Mooring IT Professionals bij hoe onze bezoekers door onze website heen ‘surfen’. Hierdoor kunnen wij de website gebruiksvriendelijker en toegankelijker maken. Google kan deze informatie wel aan derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk verplicht is of voor zover derden die informatie namens Google verwerken. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van jouw apparaat, wordt door Google (vooralsnog) opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie: lees het privacy beleid van Google en het specifieke beleid van Google Analytics. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Dit kan echter betekenen dat bepaalde functionaliteiten of gedeeltes  van onze website niet correct functioneren of toegankelijk zijn.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dit betekent dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan jou te leveren. Voorgaande is niet van toepassing indien wij jouw gegevens langer moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting. Voor afloop van een bewaartermijn zullen wij wederom om toestemming vragen. Geef jij ons geen toestemming of dien jij tussentijds een verwijderverzoek in, dan zullen wij jouw gegevens anonimiseren of verwijderen. De bewaartermijnen zijn als volgt:

 • Als jij via ons ingezet bent vragen wij je na afloop van de inzet opnieuw om toestemming om jouw gegevens te bewaren, zodat wij je ook in de toekomst kunnen matchen aan nieuwe opdrachten. Geef je die toestemming niet, dan zullen wij alles verwijderen, behalve de gegevens die wij van de Belastingdienst 7 jaar lang moeten bewaren. Deze 7 jaar gaat in op de datum dat jij je opdracht hebt afgerond. Hierna zullen we de gegevens verwijderen;
 • Gegevens die wij ontvangen naar aanleiding van een aanmelding (als professional, opdrachtgever of partner) bewaren wij 1 jaar;
 • Persoonsgegevens van professionals die niet voor ons werkzaam zijn of zijn geweest maar wel blijk hebben gegeven van hun interesse in ons: 1 jaar na de datum van opname van de persoonsgegevens in ons systeem;
 • Als wij jouw profiel online tegenkomen en graag zaken met je zouden willen doen, slaan wij deze gegevens op. Binnen 21 dagen nadat jij door ons bent gevonden, zullen wij contact met je opnemen om onze interesse kenbaar te maken en indien nodig vragen wij je toestemming om jouw gegevens langer te bewaren;
 • Als je reageert op een specifieke aanvraag maar dit blijkt niet de juiste match, dan is de bewaartermijn 1 jaar.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van websites van derden.

Social media

Op onze website(s) vind je knoppen op pagina’s om te kunnen delen via social media. Als jij op deze knoppen klikt worden jouw persoonsgegevens verwerkt door de desbetreffende social media aanbieder. Lees het privacy statement van Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram om te zien hoe deze netwerken met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om:

 • te weten welke persoonsgegevens wij van je vastgelegd hebben;
 • je persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen;
 • een beperking aan te vragen op het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • ons te vragen jouw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen;
 • bezwaar te maken. Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten om onze belangen te behartigen kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze dienstverlening uitvoeren;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van marketingdoeleinden;
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of een andere toezichthoudende autoriteit) over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Contact Mooring IT Professionals

Mocht je vragen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens of naar aanleiding van dit privacy statement, dan kun je contact opnemen via info@mooring-it.nl.

Wijziging Privacy StatementWij kunnen dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we meer of andere persoonsgegevens van jou gaan verwerken, of wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van privacy wet- en regelgeving. Wij adviseren je om regelmatig kennis te nemen van wijzigingen.